Hoe gebruik ik je gegevens?

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

(Kapsalon) Wilco van Smoorenburg gaat zorgvuldig met uw gegevens om en voert alleen gegevens in de bedrijfs-PC in die nodig zijn om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren (Naam. Adres. Telefoonnummer. Behandelingsgegevens zoals knippen, föhnen, kleuren). Uw gegevens kunnen en worden niet/nooit overgedragen aan derden. Mijn bedrijfs-PC is niet aangesloten op het internet; uw gegevens zijn derhalve veilig en worden alleen voor u gebruikt door mijzelf om te zien hoe lang geleden een knipbehandeling heeft plaatsgevonden of welke kleur er de laatste keer is gebruikt. Niemand - behalve ik - heeft inzage in deze persoonlijke gegevens. U heeft altijd recht op inzage; rectificatie; aanvulling; vergetelheid; dataportabiliteit (n.v.t. vanwege het ontbreken van internetverbinding); beperking van verwerking; de betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering  (n.v.t. vanwege het ontbreken van internetverbinding); bezwaar. Op uw verzoek kunnen uw gegevens worden gewijzigd en/of verwijderd.